Doe mee met het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO)

Wij willen bindende regels voor bedrijven, zodat zij verplicht worden om de mensen en het milieu in hun productieketens te respecteren. Sluit je aan!

Je telefoon, broek, laptop, koelkast en drankje bij de lunch… allerlei producten van gemaakt van grondstoffen vanuit de hele wereld. Bijzonder natuurlijk. Maar tegelijkertijd is er in al deze productieketens nog steeds sprake van vreselijke werkomstandigheden voor miljoenen mensen en vervuiling van de natuur.

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas zijn bedrijven ook vaak direct en indirect via hun internationale ketens betrokken bij negatieve impact op mens en milieu. Dit probleem wordt niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort.

Er is meer nodig dan vrijwillige samenwerking om het probleem aan te pakken. Wij zijn als coalitie van bedrijven, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en vakbonden vóór wetgeving die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in productieketens rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken. Wetgeving in Nederland is een belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving.

Wist je dat

Bijna 50 miljoen mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij?      

Er momenteel ongeveer 150 miljoen kinderen illegaal werken?

Werknemers in 107 landen geen vakbond mogen oprichten of er lid van mogen worden, en het aantal landen alleen maar toeneemt?

De overgrote meerderheid aan laagbetaalde, laaggeschoolde werknemers in internationale ketens vrouwen zijn, vooral in exportgerichte productie?

Een baan geen garantie is voor een fatsoenlijk inkomen: 13% van de werkenden leeft in armoede en maar liefst 8% in extreme armoede

Slechts 100 bedrijven 71% van alle klimaatschade hebben aangericht in de afgelopen 30 jaar?

Wil je ook dat hier verandering in komt?